Ekologické výukové programy

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Ekologický výukový program (EVP)

EVP je výchovně vzdělávací lekce, jejímž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Společným cílem EVP je zřetelný důraz na ekologické myšlení a jednání, na nekonzumní hodnotové orientace a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Děje se tak prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod úměrně příslušné věkové kategorii žáků a jejich zkušenostem. EVP zahrnují obsah ekologický (v odborném smyslu slova), environmentální, biologický nebo ochranářský (zabývající se ochranou přírody a krajiny). EVP probíhají v prostorách Střediska ekologické výchovy MRAVENEC, v terénu—v Městských sadech, Děkanské zahradě, vaší přírodní zahradě, na Křemešníku.

EVVO rozvíjí komplex znalostí, dovedností a postojů (kompetencí) pro environmentálně odpovědné jednání v oblastech:

  • Vztah k přírodě
  • Vztah k místu
  • Ekologické děje a zákonitosti
  • Environmentální problémy a konflikty
  • Připravenost jednat ve prospěch ŽP

EVP 2021/2022

Kompletní nabídka Ekologických výukových programů pro školní rok 2021/2022:
  Programy20212022strucne.pdf

EVP 2018/2019

Kompletní nabídka Ekologických výukových programů pro školní rok 2018/2019:
  EkologickéVýukovéProgramy2018-2019.pdf

Přihláška

   Návratka.pdf
   Návratka.docx