Den Země

Historie Dne Země

Den Země Den Země byl poprvé slaven z iniciativy amerických politiků a studentů v roce 1970. Akce, která si kladla za cíl prosadit základní požadavky na zlepšení stavu životního prostředí do politické a veřejné diskuse, se zúčastnilo v USA více než 20 miliónů lidí. V roce 1990 se z oslav Dne Země stala největší organizovaná demonstrace v historii. Oslav se zúčastnilo 200 miliónů lidí ze 140 států světa. V Kanadě, Japonsku, Francii a v řadě dalších států vznikly národní koordinační střediska Dne Země. Podle informací Regional Environmental Center se v zemích střední a východní Evropy koná ročně více než 2300 akcí ke Dni Země.

Den Země V roce 1991 se do kampaně zapojila i Česká republika za výrazné podpory ministerstva životního prostředí. Stejně tak tomu bylo i v roce 1992. Ministerstvo životního prostředí vydávalo informační zpravodaj a samo iniciovalo akci „Osm dní pro Zemi”, do které se aktivně zapojily i nevládní neziskové organizace. V roce 1993 začala celostátní informační servis poskytovat Agentura Koniklec. Současně probíhala jednání o koordinaci a spolupráci na přípravách Dne Země především na platformě Zeleného kruhu. V letech 1993 – 1997 proběhlo pět ročníků kampaně za trvalé podpory MŽP. Zpočátku se MŽP o kampaň aktivně zajímalo a poskytovalo i příspěvky do Zpravodajů Dne Země. Později se omezilo na finanční podporu v rámci výběrového řízení. Den Země Do kampaně se průběžně stále více zapojovala místní samospráva i státní správa, velkou roli začaly hrát základní školy a domy dětí a mládeže, dařilo se přenést kampaň z omezené platformy nevládních organizací na širokou veřejnost. V roce 1998 se uskutečnilo v České republice nebývalé množství akcí a byla navázána spolupráce s informačními centry Dne Země v USA. V roce 1999 MŽP poprvé po 8 letech nepodpořilo informační servis ke Dni Země.

Fotogalerie

Den Země Den Země Den Země Den Země
Den Země Den Země Den Země Den Země
Den Země Den Země Den Země Den Země
Den Země Den Země Den Země Den Země
Den Země Den Země Den Země Den Země
Den Země Den Země Den Země Den Země
Den Země Den Země Den Země Den Země
Den Země Den Země Den Země Den Země
Den Země Den Země Den Země Den Země
Den Země Den Země Den Země Den Země
Den Země Den Země Den Země Den Země