Ptačí budky

Budkování 2016

Budkování 2016Tento víkend 14.-16. října 2016 již po čtrnácté Středisko ekologické výchovy Mravenec ve spolupráci s Lesy ČR s.p. realizovalo akci zvanou „Podpora hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích“. Jedná se o vyvěšování, čištění, údržbu a evidenci zahnízdění ptačích budek. Tento rok přibylo v oblasti známé hájovny Chválkov 110 nových budek 90 pro sýkorky a 20 pro šoupálky. Středisko se této problematice věnuje již 14. rokem a za tuto dobu jsme s pomocí dětí navštěvujících náš kroužek vyvěsili již 2080 nových budek a vyčistili a evidovali 5812 budek – čistíme i dříve vyvěšené budky.

Vyvěšením budky však naše práce nekončí, to nejzajímavější nás teprve čeká. Každá budka se musí pravidelně čistit a právě čištění ptačích budek je to pravé dobrodružství pro děti z našeho kroužku. Není nic napínavějšího, než očekávání, co nalezneme ve vyvěšené ptačí budce. Bude tam hnízdo? Nebo na nás vykoukne plšík, který se tam zabydlel? Nebo tam nalezneme staré vosí hnízdo či úkryt jiného hmyzu?

Odstranění starého hnízda nebo hnízd je nutné z důvodu hromadění hnízdního materiálu a přítomností nežádoucích obyvatel – hnízdních parazitů, kteří znepříjemňují hnízdění a mláďata oslabují a zpomalují jejich růst.

Po vyčištění je budka připravena k novému zabydlení. Podle našich zkušeností se po čase obydlí téměř každá budka.

Ráda bych poděkovala všem, kteří se letošního budkování mohli zúčastnit – dětem z kroužku – Klubu přátel Mravence, žákům gymnázia i našim přátelům.

Marta Kosová
Středisko ekologické výchovy Mravenec ZO ČSOP 17/01