Dýchejme zhluboka a bez rizika

Tento projekt, který realizuje Středisko ekologické výchovy Mravenec, si klade za cíl zvýšit povědomí občanů a problematice znečišťování ovzduší a přispět tak ke slepšení této základní složky životního prostředí.

Celý projekt je finančně podpořen Státním fondem životního prostředí ČR.